רווחיות הפרויקט

אומנם כולנו בעד אנרגיה נקיה ושמירה על הסביבה אבל בלי תמריץ כלכלי רק מעטים יבחרו להתקין מערכת פוטו-וולטאית על הגג שלהם. הרעיון מאחורי מהפכת הגגות הסולאריים מתבסס כולו על הכדאיות הפרטית למשק הבית. כדי שהמדינה תרוויח, קודם האזרח צריך להרוויח, וחסכון בהוצאות החשמל זו התחלה מצוינת.

בזכות ירידה משמעותית במחירי הפאנלים הסולאריים בשנים האחרונות, ההשקעה במערכת פוטו-וולטאית הפכה למשתלמת במיוחד. מלבד עלותה של המערכת עצמה קיימים גורמים נוספים המשפיעים על מידת הרווחיות הסופית כגון: תעריף החשמל המשתנה, עלויות תחזוקת המערכת, גודל שטח הגג הפנוי ומספר משקי הבית (דירות) במבנה ששותפים להשקעה. עבור משק הבית הישראלי הממוצע המערכת תוכל לספק כשלשה רבעים מצריכת החשמל השנתית ותביא לחסכון של עשרות אלפי שקלים לאורך תקופת פעילותה, והתשואה על ההשקעה גבוהה יותר ממה שתיק ההשקעות של רובנו עושה בבנק.

היות ולמשקי הבית השונים קיימים מאפיינים שונים שיכולים להשפיע על רווחיות ההשקעה, ועל מנת לאפשר למשקי בית שמתעניינים לקבל מידע ראשוני אודות מידת הכדאיות ומדדים כלכליים נוספים שרלוונטיים להשקעה, נוצר המחשבון.


המחשבון

המחשבון יכול לתת אומדן ראשוני למידת כדאיות ההקמה של מערכת פוטו-וולטאית לגג שלכם, והוא משקלל יחד שלושה משתנים חשובים: סוג מבנה המגורים – כאינדיקציה לשטח הגג הזמין; מספר הנפשות במשק הבית – כאינדיקציה לצריכת החשמל הממוצעת; והאזור האקלימי בארץ בו אתם מתגוררים – כאינדיקציה לתפוקת ייצור החשמל של התא הסולארי. תוצאת המחשבון נחלקת לשלושה נתונים: עלות הקמת המערכת, גובה החיסכון הכספי הצפוי ואחוז התשואה השנתית על ההשקעה בפרויקט.

עלות ההקמה כוללת את רכישת הפאנלים עצמם וכן את יתר העלויות הרכות (soft costs) של תכנון, הוצאת אישורים וביצוע ההתקנה על הגג. גובה החיסכון הכספי משקלל את סך הוצאות החשמל שייחסכו לאורך שלושים שנות חיי המערכת בהיוון נוכחי לפי שיעור של 3% וירידה בניצולת התאים של 0.5% מדי שנה. התשואה על ההשקעה מתייחסת לרווח באחוזים מהקמת המערכת, כך שניתן להשוות מול אפיקי השקעה חלופיים כגון אג"ח, מניות או נדל"ן.

חשוב לזכור שבמרבית בנייני המגורים הגבוהים שטח הגג הפנוי ביחס לכמות הדירות קטן יחסית ולא מאפשר ייצור חשמל לצריכה הפרטית של משקי הבית, אלא למטרת חיסכון בהוצאות החשמל המשותפות של ועד הבניין. עם זאת, היתרון של בנייני מגורים משותפים הוא חלוקת העלות הקבועה של הקמת המערכת בין מספר רב של דיירים.

חשוב לזכור שתוצאת המחשבון מתבססת על ממוצע סטטיסטי של כלל המבנים בארץ באותה קטגוריה ובעלי אותם מאפיינים, ולכן בדיקה מקצועית בשטח תיתן ערכים מדויקים יותר עבור המבנה בו אתם מתגוררים. אם הזדמן לכם לבקר על הגג לאחרונה ולדעתכם קיים בו די שטח לא מוצל ומעט הפרעות של עצמים או מכשולים אחרים, כדאי לבדוק את הפוטנציאל הסולארי שלכם בעזרת אנשים מהתחום. איך מגיעים אליהם? גוגל.

למעבר למחשבון בדף הבית לחץ כאן. מומלץ לקרוא ראשית את ההבהרה לגבי השימוש במחשבון.


תועלות למשק המדינה

לאחר שווידאנו שהפרויקט כדאי עבורנו, משקי הבית, אפשר להתחיל לדבר על הכסף הגדול באמת מאחורי מהפכת הגגות הסולאריים – התרומה לכלכלת המדינה והתועלות המידיות לאיכות החיים שלנו, כמו האוויר שאנחנו נושמים, הזדמנויות התעסוקה שעומדות בפנינו ואפילו הביטחון של המדינה. כלל התועלות למדינה מיישום מהפכת הגגות הסולאריים מסתכמות ביותר מ-2 מיליארדי ש"ח מדי שנה, ולמרות שקיימות גם עלויות למדינה, כמו למשל הקיטון בהכנסות מגביית המע"מ בחשבונות החשמל שלנו, התרומה נטו משמעותית.

כלל התועלות והעלויות למשק הישראלי מופיעות בהרחבה בפרק 4 בעבודת המחקר.